Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Χ. Γαρνάβος

Αντιπρόεδρος
Α. Παστρούδης

Γραμματέας
Χ. Πέτρου

Ταμίας
Α. Μπαρμιτσιώτη

Μέλη
Κ. Πογιατζής
Δ. Χαλάτσης
Γ. Αδαμόπουλος

Αναπλ. Μέλη
Κ. Παπαγιαννάκος
Ε. Μακρής